Thuis

Choose your Language:

vlag Engeland2vlaf Duitsland

Ooit gedacht dat er meer is dan je louter kunt zien of horen, maar vond je de weg daar naartoe niet? Kan je het nog geen handen en voeten geven?

Binnen de Rune Werkplaats worden werktuigen ontwikkeld die je helpen om in lichaam, ziel en geest te kunnen groeien op een zelfstandige wijze en door het fysieke heen. We doen dat onder andere met muziek die komt vanuit de planeten en sterren, en deze verbindt je door jezelf heen opnieuw met die hogere werelden waar we vandaan komen.

Hiermee kun je leren om de wezens in de natuur, de elementwezens en deva’s, waar te nemen en ook met hen samen te werken. En leer je ook om huis- en landschapshelingen toe te passen. Je leert jezelf hoe je functioneert in je organen en hun afspiegelingen in je stemmingen, gedachtevorming en intenties, en je leert je hogere zieleorganen te ontwikkelen, die liggen op je chakra’s.

De ontwikkeling van ons spelende innerlijke kind dat tot een engel kan uitgroeien. Op basis van de astrosofie en haar uitwerkingen.    

Graalsei binnen 2013-01-30 (12.04.32-221 AM)

     Astrosofie is liefde voor kennis van de sterren

     die gaat door het hart heen:

     Inzicht wordt tot wijsheid,

     en door liefdevol wegen en spelen

     kan deze worden toegepast op ontwikkeling

     in het fysieke bestaan, het leven, de ziel en de geest.

 

Zie hier onze inleidende video in de astrosofie

 

Mijn droom en opdracht

NM Aug '17“Van jongs af heb ik de wereld mooier en beter willen maken, in de na-oorlogse werk- en opbouwstad Rotterdam. Ik wist dat er meer was dan me werd voorgehouden, en ook dat de mensen gelukkiger konden worden dan ze waren.

Doordat ik sterke geestelijke ervaringen kreeg, zoals in de boven-tonale klankzee die de Harmonie der Sferen wordt genoemd, wist ik dat er veel verdieping van mijn leven mogelijk was. En dat ben ik in alle mogelijke uithoeken gaan zoeken, zoals wetenschap, randwetenschappen, spirituele richtingenen sjamanisme. Het meeste sprak me daarbij aan dat wat er in de astrologie wordt aangeraakt, namelijk onze verbinding met de kosmos. Tijdens mijn biologie studie zag ik door mijn microscoop en reageerbuisjes de werkingen van de kosmos, sterren en planeten in beelden en werkingen terug. Door mijn liefde voor de natuur kreeg ik contact met de wezens die deze scheppen en onderhouden. Zonder het eerst te weten, kwamen de natuurwezens en landschap engelen naar me toe en hielpen de verbindingen van mijn innerlijke zelf met de natuur en later cultuur te maken. Ik wist dat het mogelijk was om die werkingen van deze wezens in en om ons heen helder te kunnen krijgen, en ben dat gaan uitzoeken, en daarna toetsen samen met anderen in workshops en cursussen, en in landschap helings projecten. Daaruit zijn mijn innerlijke trainingen ontstaan, en die verbinden sterk binnen, de orgaanprocessen, chakra’s, idealen van de sterrenbeelden, met buiten, de natuurwezens, planeten en sterrenbeelden en de engelen die in de aarde en in de hemelen leven, de reguliere zowel als de gevallen geestelijke wezens. Dit zijn interactieve trainingen, waarbij ik het een uitdaging vind om telkens de juiste ingangen te zoeken voor de mensen die ik begeleid, zodat zij ook die wegen in en om zich heen leren kennen en ook gaan. Ik zie ze groeien, en dat is de vreugde die ik er zelf aan beleef.

Steeds als een stuk onderzoek is afgerond, werk ik dat uit, en zo zijn mijn boeken, romans, liederen, muziekstukken en muziektheater spelen ontstaan, naast de organo-dynamische vormgeving. Zie het als stappen op weg, en ik ben er nog lang niet klaar mee, er is nog zoveel te ontdekken.

Wat ik heb aan te bieden als zelf te gane ontwikkelingspaden zijn praktische handvatten om je door jezelf heen te verbinden met de werkingen en wezens in jezelf, in de natuur en in de kosmos. Daarmee leer je jezelf door en door kennen en herstel je de verbinding weer met de werelden van het leven, de ziel en de geest achter de fysieke werkelijkheden. Dit geeft je leven een grotere verdieping, en je krijgt handvatten mee om erdoor innerlijk verder in ontwikkeling komen. En volgens mij is dat een van de voornaamste redenen dat we hier op aarde rondlopen. Niet om louter onze zakken te vullen, al is dat natuurlijk wel een fijne bijkomstigheid als je dat lukt.

De andere producten, mijn muziekinstrumenten, beelden en zilveren talismans, alsook mijn klankhoroscopen, zijn middelen om jezelf nog sterker met de kosmos door jezelf heen te kunnen verbinden en zo innerlijk je groeiproces te versterken.

Volg je me op die oefenweg? De trainingen zijn via boeken en video’s voor jezelf en ook bij mij als life opleidingen te volgen.”

Nicolaas M. de Jong.

 

Hier vind je:

 

Van Geestwetenschap :

AAAJaspis School tekstlogo Runeboek logo

 

Van Objectieve Kunst :

Logo schilderingen Logo beelden Logo klankbeelden

Logo MuziekLogo CD's logo-orgaanmuziek

Logo optredens Logo VN Logo LU

 

Van Morele Techniek :

Logo WmE Logo lsch heling

logo Bardenschool  logo instrumenten

 

Van Organodynamische Vormgeving :

Logo sieraden Logo turfjasjes

Logo vormgeving Logo Whalla

 

            Wij zijn van de sterren gekomen,

            kleedden ons in planetenmantels,

            om op aarde een ontwikkeling te gaan

            van een onschuldig kind

            dat leert van de aardse werkelijkheid

             zijn geestoorsprong weer te vinden

            en zich te ontwikkelen

            door een waarachtig mens te worden,

            makend zo de Mensenzoon in zich,

            een stralend engelwezen.

 

De Rune-Werkplaats heeft daar hulpmiddelen voor ontwikkeld:

een weg door de aarde heen

terug naar de sterren.

 

Zie voor een overzicht van onze producten onze webshop

Lees onze blogs over astrosofie

 Volg ons op Facebook (200 likes)

 

Lees hier onze Nieuwsbrief van Maart

Zie ons tijdschrift Sterrenwijs

Nieuw is ook de video presentatie van de Rune instrumenten.