Objectieve Kunst

Bij kunst gaat het om uitingen van of uiteenzettingen met en door de ziel. Deze dient het gevoel aan te spreken, ook al worden er ideeën aangereikt.

Wanneer je de ziel ervaart als een weerslag van meegenomen planeetkrachten, kun je die kwaliteiten leren herkennen.

Je komt dan door de subjectieve uitingen door het gevoel heen tot objectieve waarnemingen. Dit gebeurt wanneer je door je hart, het centrum voor het gevoel, leert waarnemen. Je komt dan tot vormen van objectieve kunst.

 

De Rune-Werkplaats biedt hiervan aan:

Schilderijen van de innerlijke wereld en processen

* Methoden van zelfkennis van de eigen orgaanwereld en chakra’s door middel van muziek en boetseren, zie bij de Jaspis School

* Gedichten en verhalen

Video’s waarin beeld, muziek en woord samenkomen

Muziek, CD’s

Muziek-theaterspelen om je innerlijk aan te ontwikkelen

Koorzang Via Natura

Optredens van Nicolaas Marius en muziektheatergroep LaukaR Unja

Muziektherapie

* Beelden en Klankbeelden

 

Zie verder ook de uitgebreide klank- en vormfenomenologische methoden bij Jaspis.