Mens en Muziek

Zie hier een inleidende youtube video over onze muziekmethode

Als het ons lukt om onze innerlijke processen in muziek te beleven, kunnen we veel over onszelf en wat er in onze ziel leeft in gedachten, gevoelens en wilsimpulsen, leren.

Het klankfenomenologische onderzoek binnen de Rune-Werkplaats heeft inzichten opgeleverd in de muzikale werkingen binnen onszelf en natuurlijke verschijnselen. Daardoor kan de mens als afbeeld van de kosmische werkingen benaderd worden op de volgende wijze, samenhangend met zijn innerlijke lichamelijkheden:

 

Lichaam (wezensdeel): fysiek lichaam

Element: aarde; vorm

Muzikaal element: maatsoort; de organen zijn de mee naar binnen genomen planeetwerkingen, en hun ritmische dansen naar de aarde geven hun specifieke maatsoort aan.

 

Lichaam (wezensdeel): levenslichaam van vormkrachten

Element: water, chemie

Muzikaal element: ritmevoet

 

Lichaam (wezensdeel): ziel

Element: lucht/licht

Muzikaal element: tonaliteit; gemaakt door een planeet (kerketoonaard) die zich binnen een dierenriemteken beweegt (majeur toonaard)

 

Lichaam (wezensdeel): Ik (geestkern)

Element: vuur

Muzikaal element: muzikaal motief, zich kledend in maat, ritme en tonaliteit

 

Dit geheel is in ontwikkeling stap voor stap uitgewerkt. De muziek die hierop is geschreven, was een mogelijkheid om te onderzoeken. Nu krijgt deze meer en meer gericht scholingskarakter, en wordt als zodanig ook toegepast, zoals in muziektherapie en werken met natuurwezens en landschapsengelen. In de Bardenschool ‘Heel de Mens’ wordt hierin onderwezen hoe je deze zelf verder kunt uitwerken en toepassen in en om je heen.

 

Voor verdere achtergronden, zie o.a. de  Rune-boeken :

-Kunstzinnige Ervaringsmethode op Basis van Samenzang / Ritmen van zon, maan en planeten;

-Karmische Astrosofie

-Werken met Elementwezens

-Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen

-Een Filosofie van Liefde

 

Voor een volledige instructievideo over onze muziekmethode, zie hier.