Helende orgaan en chakra muziek

De horoscoop beleven in klanken en ritmen; als heling en zelfscholing

Vanuit de astrosofische horoscoopduiding is er een methode ontwikkeld, die de standen binnen de geboortehoroscoop kan laten beleven in maat. ritme en melodie. Hiermee kan je in het gevoel ervaren hoe deze zielekrachten innerlijk werken. Dat kan zeer behulpzaam zijn wanneer je niet goed raad weet met bepaalde eigen reacties, of wannneer je geen grip kan krijgen op bepaalde innerlijke processen die een ziekte kunnen verwekken. Met deze vorm van muziekheling zijn al goede resultaten geboekt bij doofheid, bij mentaal en fysiek gehandicapten (vooral die van lager niveau), en bij bepaalde gevallen van kanker. De muziek vanuit de horoscoop stemt iemand weer af op zijn kosmische oorsprong, en helpt kanalen te heropenen die tijdens het leven dicht kunnen zijn geslibd. Het werkt sterk ordenend en reinigend op de ziel. Veelal wordt er gewerkt met een lier, die vanuit de sterrenbeelden van de dierenriem is gevormd (zie bij de Rune-instrumenten)

Om de helende muziek nog dieper te laten werken en de erdoor aangereikte innerlijke processen beter tot bewustzijn te laten komen, is er een methode om met gerichte vragen de bewegingen uit de eigen binnenwereld uit te boetseren in een serie beeldjes. Die kunnen vertellen over de gevoelens, de gevolgde ziele/orgaan-processen, het wilsleven, de idealen, en dat wat je ten goede kan ontwikkelen om een specifiek zieleconflict of innerlijk probleem aan te kunnen vatten. Kortom, je leert beter de weg in je eigen wezen te gaan, en deze wegen ook bewuster hanteren, met als gevolg dat je het zelfgenezende vermogen beter kan richten.

Er is een mogelijkheid om samen met de energetisch  en hypnotherapeut Marion Groenendal een delingssessie te volgen die tegelijk op ziels- (het lierspel) en op energetisch/ levensniveau werkt en die elkaar kunnen versterken Met name in crisissituaties, zoals bij een hersenbloeding of ver gevorderde kanker, kan dit behulpzaam zijn. Dit laatste kan ten dele worden vergoed, mits je een aanvullende verzekering hebt voor de beroepsvereniging BATC.

Werken vanuit de horoscoop in klanken, ritme en indien mogelijk boetseren 
consult (1 uur) € 60, –
dubbelconsult (dagdeel) € 95, –

In samenwerking met de energetisch therapeut
consult (1 uur) € 150, –
dubbelconsult (dagdeel) € 250, –

 

De horoscoop beleven in klanken en ritmen; als zelfscholing

Daarnaast biedt de horoscoopduiding ook mogelijkheden om zich verdiepend met de eigen ziels- en geestelijke kwaliteiten en conflicten uiteen te zetten. Daartoe kan de horoscoop in klanken en ritmen beleefbaar worden gemaakt, waardoor men specifiek bewustzijn kan verkrijgen over het krachtenspel in de eigen ziel. Door de betreffende maatsoorten en ritmen te lopen, en daarna de ritmische belevingen met klanken te vullen, kan men innerlijk sterke belevingen krijgen die helderheid kunnen scheppen. Als extra verdieping kan hierbij helpen dat men verschillende zielsgewaarwordingen uitboetseert in klei, en daarmee de ervaringen nog meer in het bewustzijn heft. Dan kan het op deze wijze werken, worden tot een scholingsweg op weg naar de eigen innerlijke kern met idealen. Voorhands kan het echter als therapie werken.

Horoscoopduiding uitgeschreven € 200, –
Horoscoop in klanken en ritmen (enkel mogelijk na duiding) 
€ 250, –

CD met de klankvertoonde horoscoop € 75, –
Ritmisch gedicht vanuit de horoscoop (enkel mogelijk na duiding) € 200, –
Werken vanuit de horoscoop in klank, ritme en boetseren 
hele dag € 125, –
halve dag € 95, –