Vormgeving

De huidige vormgeving van gebouwen kenmerkt zich door rechte hoeken, vlakke muren en strakke plafonds. De schuine daken van aleer worden minder toegepast. Wanneer men kinderen van rond de vier jaar uit verschillende culturen, ongeacht of zij Maori, Eskimo, Arabier of westerling zijn, een huis laat tekenen, dan verschijnt onveranderlijk een huis met een dak; een vierkant met een driehoek erop. Dit heeft blijkbaar oerbeeld-karakter. Dat heeft de huidige ontwikkeling losgelaten. Dat is niet goed of slecht; het is eenvoudigweg een stuk ontwikkeling dat overeenkomt met het huidige bewustzijn.
Een huis met rechte hoeken en vlakke muren heeft zo zijn eigen werkingen op de mens. Men kan zich erbinnen vrij voelen en er rustig denken, want alles heeft zijn plaats en is in rust om hem heen.
Een stap verder in de ontwikkeling is echter, wanneer men weer op zoek gaat, bewust of onbewust, naar de levendige wereld van vormkrachten achter de fysieke werkelijkheid – en meer en meer kinderen worden er geboren die deze levenswereld van spelende krachten en gebaren kunnen waarnemen. Om hieraan tegemoet te komen en er een brug naar te slaan, kan men levendige vormen en gebaren in de ruimte aanwenden, zodat deze meer bewegelijk wordt, en men als het ware naar die levenswereld wordt toegeleid. Organische vormgeving is een stap in deze richting. Daarvan zijn al menig mooie gebouwen neergezet; denk aan de gebouwen van NMB (Amsterdam-Zuidoost) en Gasunie (Groningen). Wanneer men zich indenkt Dat men zich niet alleen met voedsel voedt en daardoor groeit, maar ook met indrukken, dan kunt u zich voorstellen dat het belangrijk is met welke indrukken een opgroeiend mens zich voedt. Men vertoeft in zijn jonge jaren het langst in een huis of leefruimte, en hoe die is vormgegeven, is belangrijk voor de juiste groei van een kind.
Rune-werkplaats heeft zich toegelegd op de vormgeving van ruimten waarin opgroeiende kinderen dagelijks komen. In de kinderdagverblijven van Bartele te Amsterdam-Zuid zijn hier enige voorbeelden van te vinden.

 

Organo-dynamische ontwerpen:

-Kinderdagverblijven; Bartele 1 en 2 (Amsterdam-zuid)De Sterrelichtjes (Olen, België)
-kasten
-bedden
-speeltoestellen
-aanbouw van een tuinhuis
– Het tempel-theatergebouw Widarhalla, waarin de krachten en vormen van de mensenzoon tot uitdrukking komen in de vorm en werking; een scholingsgebouw